Yasuhiko Fukuda

Yasuhiko Fukuda

geb. 03.05.1957 (67 Jahre)
Itabashi, Tokyo, Japan

Komponist

Schauspieler

Filme
2012

Deddo sushi

2010

Helldriver